Z Autorem można skontaktować sie:

e-mail
0 603 969 700

Mieszka w Katowicach