Poeta, prozaik. Urodzony 12 czerwca 1947 roku w Bytomiu. Debiutował jako poeta na łamach miesięcznika "Odra" w 1970 r.

Laureat nagrody im. A. Bursy w roku 1973 za debiut prozatorski "Dużo słońca w szybach".

Autor dziewięciu tomików wierszy i osiemnastu utworów prozatorskich w tym dwunastu powieści m.in. "Kocia łapa", "Odwyk", "Stokrotka", "Koniobójca" i "Diament".

Od 1974 do 1983 roku (tj. do momentu rozwiązania związku) członek Związku Literatów Polskich, a od 1989 roku członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Obecnie członek niezależny.

Współzałożyciel i członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

Przez wiele lat zajmował się pracą z ludźmi uzależnionymi lub mającymi problemy osobowościowe. Od 1983 roku jest abstynentem.

Wielokrotnie uczestniczył w treningach rozwoju osobowości w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Uczestniczy w spotkaniach autorskich.

W swojej twórczości dotyka problemów nękających współczesnego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości ludzi młodych.